Qui som?

El CEE som una secció de l’entitat Espluga Viva que, des de l’any 1990, promocionem l’excursionisme, l’alpinisme, la marxa nòrdica  i totes aquelles activitats esportives que ens apropen a la muntanya, des d’una vessant lúdica i no competitiva, i sempre des del respecte al medi natural.  Som membres de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i per tant podem emetre llicències de la Federació.

Així mateix, en tant que membres de l’Espluga Viva, col·laborem activament en les moltes altres propostes de caire cultural, social o reivindicatiu de la resta de seccions que la formen. El CEE es regeix pels estatuts de l’entitat Espluga Viva i el seu funcionament és democràtic i assembleari. Cada mes, es convoca una reunió oberta a tothom per coordinar les diferents activitats, mentre que les seccions es reuneixen de manera independent, en funció de la seva disponibilitat i el volum d’activitats que han de gestionar.

Al CEE som actualment uns 400 socis i hi ha dues seccions:

 • Muntanya i Alpinisme.

Es realitzen sortides (1 mensual), normalment en autocar i algunes sortides d’alta muntanya en cap de setmana, conferències, audiovisuals i l’ organització de la Caminada Popular d’Esplugues a Collserola des de fa més de 25 anys.

 • Marxa Nòrdica.

De recent creació (fa uns 5 anys), es realitzen sortides (1 mensual) i actualment tenim 4 grups de Marxa Nòrdica entre setmana. Organitzem una activitat mensual a Esplugues dintre del programa municipal Activat, on aportem l’ organització i el monitoratge.

Els socis poden participar en qualsevol de les seccions indistintament. El CEE es una organització que es basa en la participació i el voluntariat dels seus socis.

Al CEE tenim un ideari que és el següent:

 1. El CEE forma part, juntament amb altres col·lectius, de l’entitat Espluga Viva, per tant, a efectes legals seran aplicables els estatuts, objectius i finalitats de l’entitat Espluga Viva.
 2. El CEE es va crear com objectiu d’omplir un espai a la vila d’Esplugues per fomentar i divulgar la pràctica de l’excursionisme en les seves diferents vessants (Excursions col·lectives, cursets, escalada, alpinisme, marxa nòrdica, etc).
 3. El CEE manté com a filosofia el coneixement i estima del paisatge natural del territori, amb respecte a la biodiversitat natural i ajudant a mantenir la seva sostenibilitat mediambiental.
 4. El CEE és un centre gestionat pels seus socis, amb un component social no elitista, obert a tothom, sigui quina sigui la seva procedència o creença, social, política o religiosa.
 5. L’excursionisme a Catalunya, històricament ha estat un element de recuperació de la identitat nacional, conseqüent amb aquesta tradició, el CEE farà de les activitats de muntanya un instrument de coneixement i de divulgació envers la cultura i la llengua del país.
 6. El CEE entén la pràctica de l’excursionisme com un element de coneixement i solidaritat entre les persones, anteposant el sentit col·lectiu per sobre de l’individual i defugint de models competitius o d’autocomplaença.
 7. El CEE considera les activitats de muntanya com un referent esportiu, però alhora formatiu i cultural. Per tant fomentarà un millor coneixement científic i tècnic del territori a través de sortides, conferències i cursets.
 8. El CEE mirarà d’oferir als seus associats un programa atractiu i de màxima qualitat en totes les vessants de l’excursionisme a partir de l’exigència autogestionària dels seus membres.
 9. El CEE vetllarà que els responsables de les activitats tinguin la suficient preparació i informació pel desenvolupament correcte de les excursions, prioritzant la seguretat dels assistents per sobre qualsevol altra consideració.
 10. Les activitats i existència del CEE, tenen sentit en quant a la voluntarietat dels seus membres i l’afany de servei a la col·lectivitat.