Altres activitats

A més a més de les excursions en autocar, audiovisuals i cursets, el centre excursionista EV ofereix alguna altre activitat diferent com són les multiactivitats i activitats especials.

L’Associació Espluga Viva està formada pel Centre Excursionista, el grup de TiC (Tradicions i Costums) i l’Agrupament Escolta que ofereixen programació estable durant tot l’any, tant cultural com d’educació en el lleure. També ofereix tallers per adults i serveis educatius familiars i per a infants.