ALTRES ACTIVITATS


Dins l’Espluga Viva actualment tenim tres seccions, a més del Centre excursionista: TIC, tradicions i costums. l’Agrupament Escotla Espluga Viva i la Ludoteca que fan tot un seguit d’activitats fixes. A més, l’Espluga Viva ofereix una programació estable de tallers i activitats.


Anteriors sortides