ALTRES ACTIVITATS


A més a més de les excursions en autocar, audivisuals i cursets, el centre excursinionista EV ofereix alguna altre activitat diferent com són les multiactivitats i activitats especials. També , dins l’Espluga Viva actualment tenim tres seccions, a més del Centre Excursionista: TIC, tradicions i costums, l’Agrupament Escolta Espluga Viva i la Ludoteca que fan tot un seguit d’activitats fixes. A més, l’Espluga Viva ofereix una programació estable de tallers i activitats. Tot això pot apareixer reflectit en aquesta secció


Propera activitat-MULTIACTIVITAT 11-12 juliol 2020 cotxes particularsAnteriors altres activitats